Llogi

Lle i ddathlu. Lle i gwrdd.

Wedi'i lleoli yng nghanol Caerdydd, Theatr y Sherman yw'r lleoliad delfrydol i gynnal digwyddiad ym mhrifddinas Cymru. Gydag ystod eang o ofodau hyblyg a hygyrch ar gael, rydym yn cynnal ystod amrywiol o ddigwyddiadau.

O ddigwyddiadau corfforaethol, cynadleddau neu gyfarfodydd i weithdai creadigol, ymarferion a chlyweliadau, rydym yn gwarantu y bydd un o’n hystafelloedd yn gweddu i’ch anghenion. O’n theatr Prif Dŷ i’n cyntedd modern ac unigryw, gallwn gynnal popeth – o ddigwyddiadau cymdeithasol i seremonïau gwobrwyo a derbyniadau. Mae ein gofodau gwahanol hefyd yn lleoliadau ffilmio rhagorol, boed ar gyfer cyfweliadau, fideos cerddoriaeth, teledu neu ffilm. Yn ddiweddar gwelwyd ein hadeilad nodedig ar raglen CBBC, Almost Never.

Yn yr adrannau isod gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am ein gwasanaethau a dilyn y dolenni i gael mwy o wybodaeth am bob un o’n gofodau.

Mae Theatr y Sherman yn adnabyddus am ei chroeso cynnes ac edrychwn ymlaen at eich gwasanaethu chi a’ch gwesteion. Beth bynnag fo’ch gofynion, o rai technegol i letygarwch, mae ein tîm profiadol ac arbenigol o weithwyr proffesiynol wrth law i gyflwyno’ch digwyddiad. Cysylltwch â ni heddiw a byddwn yn llunio pecyn penodol sy’n cyflwyno’r hyn sydd ei angen arnoch chi yn eich digwyddiad.

Arlwyo

Darperir ein holl arlwyo yn fewnol yn Theatr y Sherman gan ein tîm Caffi Bar. Gallwn ddarparu ystod lawn o opsiynau ar gyfer eich digwyddiad. O fwffe poeth ac oer a thê prynhawn i dderbyniadau diodydd arbennig a phwrpasol.