Bwyd a Diod

Bar Caffi

Mae ein Bar Caffi yn gweini coffi , tê a chynnyrch Cymreig rhagorol, ar y cyd â chasgliad o dameidiau ysgafn (gan gynnwys llawer o ddewis llysieuol a figan).

Brecwast. Mwynhewch gwpanaid o de neu goffi Coaltown gyda thoesen o 9.00yb.
Cinio ysgafn. Rhowch gynnig ar ein brechdanau, saladau, prydau ysgafn neu dameidiau bar blasus.
Cyn sioe. Yn gyflym a blasus – mae ein detholiad
o Dameidiau Bar yn cynnig y ddantaith perffaith cyn sioe. Gweinir o 5yh tan hanner awr cyn i’r sioe ddechrau.
Bwyd Parod. Dewis o frechdanau a thoesennau sawrus ar gael trwy’r dydd.
Bar Eang. Mae ein bar yn cynnwys dewis helaeth o gwrw crefft, gwinoedd a ddewiswyd yn ofalus, gwirodydd arbennig a diodydd meddal.

Sherman Cafe Bar