Cefnogwch Theatr y Sherman

Fel elusen gofrestredig, mae Theatr y Sherman yn dibynnu ar haelioni ein cefnogwyr i sicrhau ein bod yn aros wrth galon ein cymuned fel lle i bawb.

O wneud un cyfraniad neu gyfrannu’n rheolaidd, i ymuno â’n cynllun aelodaeth Sherman+ neu enwi sedd yn ein prif theatr, mae eich cefnogaeth yn hanfodol i sicrhau y gallwn barhau i wneud y canlynol a mwy:

Creu a churadu theatr ddyrchafol, ystyrlon a pherthnasol o’r ansawdd uchaf – adrodd straeon lleol sy’n atseinio’n fyd-eang. 

Cyflwyno rhaglen graidd o lwybrau creadigol i gefnogi lleisiau newydd ac amrywiol yn y theatr – gan gynyddu cyfleoedd i bobl o bob cefndir ac ar draws pob disgyblaeth. 

Ysbrydoli pobl ifanc drwy raglenni clodwiw ein Theatr Ieuenctid ac Ymgysylltu Creadigol – sy’n helpu i greu pobl ifanc ymroddedig sydd â chymhelliant i gael effaith gadarnhaol ar y byd. 

Cysylltu pobl sy’n wynebu rhwystrau â’r theatr, cynorthwyo cydlyniad cymdeithasol ar draws De Cymru a helpu i fynd i’r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol – trwy waith ymgysylltu arloesol â’r gymuned. 

Ffyrdd o gefnogi

Cyfrannwch

Cefnogwch ein gwaith heddiw

Enwi Sedd

Yr anrheg berffaith i bawb sy'n caru'r theatr

Ymaelodi

Cynllun aelodaeth Theatr y Sherman
CYFRANNWCH

Cefnogwch ein gwaith heddiw

Cofrestrwch