Cefnogwch Ni

Mae cefnogaeth gan unigolion, ymddiriedolaethau a chorfforaethau yn sicrhau bod Theatr y Sherman yn gallu parhau i wasanaethu cynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc Caerdydd a thu hwnt.

Mae eich cefnogaeth nawr yn bwysicach nag erioed.

Fel elusen gofrestredig, mae Theatr y Sherman yn dibynnu ar haelioni ein cefnogwyr i sicrhau ein bod yn aros wrth galon ein cymuned fel lle i bawb.

Gall theatr newid bywydau. Bydd eich cefnogaeth chi yn ein helpu ni i wneud hynny.

Trwy gefnogi Theatr y Sherman byddwch yn ein galluogi ni i barhau i wneud y canlynol:

● Creu a chyflwyno theatr gafaelgar i bobl Caerdydd a thu hwnt
● Meithrin artistiaid o Gymru
● Darganfod a chefnogi lleisiau amrywiol ac unigryw ym myd y theatr
● Ehangu a chyfoethogi y dramâu sydd ar gael yn Gymraeg
● Cynorthwyo ein pobl ifanc trwy ein rhaglen Ymgysylltu Creadigol
● Cysylltu â’n cymunedau trwy ein gwaith datblygu cynulleidfaoedd

Ffrydd o gefnogi

Sherman +

Manteisiwch ar y theatr

Mabwysiadu Sedd

Rhowch anrheg arbennig i unrhywun sy’n caru’r theatr

Cynllun Buddiolwyr

Ewch â’ch cefnogaeth ar gyfer Theatr y Sherman i’r lefel nesaf
CYFRANNWCH

Cefnogwch ein gwaith heddiw

Cofrestrwch