Eich Ymweliad

Mae croeso cynnes Cymraeg yn disgwyl amdanoch.

CYRRAEDD Y SHERMAN

Mae Theatr y Sherman wedi ei lleoli yn Cathays, yng nghanol dinas Caerdydd. Mae cyrraedd y Sherman yn hawdd.


Theatr y Sherman, Heol Senghennydd, Cathays,
Caerdydd, CF24 4YE

Mae Theatr y Sherman 10 munud ar droed o ardal siopa Heol y Frenhines.

Mae Theatr Sherman wedi’i leoli ar un o brif Feicffyrdd Cyngor Caerdydd. Mae raciau beic o flaen y fynedfa.

Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Cathays, sy’n ddwy funud ar droed o Theatr y Sherman.

Y maes parcio agosaf yw NCP Dumfries Place sy’n daith pum munud ar droed. Mae modd parcio ceir ar y stryd ym Mharc Cathays, sydd ychydig dros 5 munud i ffwrdd ar droed. Ar hyd Ffordd Senghennydd mae parcio ar y stryd yn gyfyngedig iawn erbyn hyn. Mae yna nifer o fannau parcio Bathodyn Glas y tu allan i’r theatr

BWYD & DIOD

Bar Caffi Theatr y Sherman yw eich lle chi i fwyta, cael diod, i gyfarfod ac i weithio. Dyma un o fannau bwyta mwyaf trawiadol dinas Caerdydd.

Llu
AR GAU
Maw
AR GAU
Mer
AR GAU
Iau
AR GAU
Gwe
AR GAU
Sad
AR GAU
Safeguarding Policy

Download and read our policy documents.