Teuluoedd

Mae Theatr Sherman yn gyrchfan ar gyfer adloniant teuluol o'r ansawdd uchaf yng Nghaerdydd.
Yn yr adran hon ‘rydym wedi ceisio cynnwys popeth fydd angen i chi ei wybod os ydych yn dod a’ch teulu i Theatr y Sherman.

Sioeau i’r Teulu 

Mae ein sioeau theatr a anelir yn arbennig at deuluoedd a phlant ifanc yn cael eu rhestru’n amlwg ar ein gwefan. I ddarganfod os yw sioe benodol, nad yw wedi ei chynnwys yn yr adran “teulu”, yn addas ar gyfer eich plant, byddwch mor garedig â chysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 neu gyrrwch e-bost at: box.office@shermantheatre.co.uk

Prisiau’r Sioeau Teulu 

‘Rydym yn cynnig naill ai bris arbennig ar docynnau sioe deulu, neu gonsesiynau, neu docynnau hanner pris i’r rhan fwyaf o’r sioeau teulu ar gyfer pawb dan 25s. Gofynnwch am y manylion ar gyfer pob sioe’n unigol.

O dro i dro ‘rydym yn cynnig gweithgareddau i’r teulu yn y cyntedd. Arweinir y gweithgareddau gan bobl broffesiynol, ac maent wedi eu cynllunio fel y gall y teulu cyfan gymryd rhan ynddynt. Nodwch fod yn rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Toiledau / Cyfleusterau Newid Babanod 

Mae cyfleusterau i newid babanod, a thoiledau lefel is, wedi eu lleoli yng nghyfleusterau’r dynion a’r merched yng nghefn y cyntedd.

Coetsis Plant 

Mae’r brif fynedfa ar Ffordd Senghennydd ar yr un lefel â’r cyntedd, ac felly’n hygyrch i goetsis. Fodd bynnag, os hoffech barcio’ch coetsh yn ystod perfformiad, mae gennym wasanaeth gwarchod coetsis yn rhad ac am ddim. Gofynnwch yn y Dderbynfa neu’r Swyddfa Docynnau.

Prydau Plant 

Ewch i’r adran ar y café bar am fanylion. Mae nifer o gadeiriau uchel ar gael ac wedi eu lleoli yn y cyntedd.