Crewyr Theatr

Mae Theatr y Sherman yn angerddol am feithrin a datblygu talent theatr Cymru.

Dyma lle dewch chi o hyd i fanylion am sut i gymryd rhan yn ein Hadran Lenyddol. Mae’r tîm yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd; gyda rhywbeth at ddant pawb, waeth beth fo lefel eich sgil neu brofiad.