Partneriaeth Cenedlaethol Caeredin

Rhannwch
Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Theatr Pleasance fel rhan o’u rhaglen Partneriaethau Cenedlaethol Caeredin i gefnogi artist neu gwmni Cymreig neu sydd wedi’u lleoli yng Nghymru sydd am fynd â’u gwaith i Ŵyl Fringe Caeredin yn 2022.

Mae’r Pleasance yn gweithio gyda theatrau partner ledled Prydain i nodi a chefnogi artistiaid a chwmnïau eithriadol lleol sydd am fynd â’u gwaith i’r Fringe. Mae pob partner yn dŷ cynhyrchu cenedlaethol blaenllaw, gydag ymrwymiad i gefnogi a datblygu artistiaid newydd.

Ar gyfer 2022, mae Theatr y Sherman yn falch iawn o fod yn un o’r sefydliadau partner ochr yn ochr â Theatr Frenhinol Caerefrog, Bristol Old Vic, Leicester Curve, HOME Manchester, Theatr Frenhinol Plymouth a Theatr Gŵyl Pitlochry.

Gan weithio gyda The Pleasance byddwn yn nodi artistiaid deinamig ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd, a phrif nod y cynllun yw darganfod a chefnogi’r cwmnïau a’r artistiaid gorau o Gymru, ac ar draws gwledydd Prydain, i gyflwyno eu gwaith yn y Fringe!

Er mwyn gwneud cais am gyfle Theatr y Sherman, gweler y manylion isod;

Beth fyddwch chi’n ei gael?
⬝ Hyd at £2000 o gyllid gan y Pleasance tuag at gostau cyflwyno eich sioe yn y Fringe
⬝ Gwarant o gael eich cynnwys yn rhaglen Pleasance Gŵyl Fringe Caeredin.
⬝ Cofrestriad Fringe Caeredin gan Theatr y Sherman
⬝ Isafswm o wythnos o ofod ymarfer a datblygu mewn da gan Theatr y Sherman
⬝ Opsiwn o gael eich cynnwys yn rhaglen drosglwyddo Pleasance Llundain ar ôl y Fringe.
⬝ Cymorth i gyflwyno perfformiadau hygyrch fel rhan o’ch rhediad yn y Fringe.
⬝ Mentoriaeth, cefnogaeth a chyngor gan Theatr y Sherman a’r Pleasance yn arwain at y Fringe, ac yn ystod y Fringe ei hun.
⬝ Cymorth i greu cysylltiadau teithiol newydd gyda lleoliadau Partneriaeth Cenedlaethol eraill.

Sut i wneud cais: Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2022 bellach wedi pasio.