Partneriaethau Cenedlaethol Caeredin

Rhannwch
Yn dilyn y llwyddiant o CHOO CHOO! yn 2023 ac An Audience with Milly-Liu yn 2022, Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Theatr Pleasance unwaith eto fel rhan o’u rhaglen Partneriaethau Cenedlaethol Caeredin i gefnogi artist neu gwmni Cymreig neu sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i fynd â’u gwaith i Ŵyl Fringe Caeredin yn 2024.

Mae’r Pleasance yn gweithio gyda theatrau partner ledled Prydain i nodi a chefnogi artistiaid a chwmnïau eithriadol leol sydd am fynd â’u gwaith i’r Fringe. Mae pob partner yn dŷ cynhyrchu cenedlaethol blaenllaw, gydag ymrwymiad i gefnogi a datblygu artistiaid newydd.

Ar gyfer 2024 rydym ni yn falch iawn o fod yn un o’r sefydliadau partner ochr yn ochr â Bristol Old Vic, Leicester Curve, Theatre Royal Plymouth, Pitlochry Festival Theatre, a The Lyric Belfast.

Gan weithio gyda The Pleasance byddwn yn nodi artistiaid deinamig ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd, a phrif nod y cynllun yw darganfod a chefnogi’r cwmnïau a’r artistiaid gorau o Gymru, ac ar draws gwledydd Prydain, i gyflwyno eu gwaith yn y Fringe!

Yn 2023, gyda chefnogaeth gan y Sherman a The Pleasance, aeth StammerMouth â CHOO CHOO! (Or… Have You Ever Thought About ****** **** *****? (Cos I Have)) i Ŵyl Caeredin yn dilyn perfformiadau yn y Sherman. Enillodd y sioe Gwobr Fringe First a’r 2023 Mental Health Foundation Fringe Award.

Yn 2022, mewn cydweithrediad â’r Sherman a The Pleasance, gyda chefnogaeth gan The Other Room, aeth difficult|stage â An Audience With Milly-Liu i Ŵyl Caeredin. Sioe un dyn gan ddrag-gath François Pandolfo, cyfarwyddwyd gan Dan Jones, a oedd yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd, ac enillodd Gwobr Talent Newydd David Johnson am y tro cyntaf.

I ymgeisio ar gyfer y cyfle yma, gwelwch y manylion isod.

Beth fyddwch chi’n ei gael?
• Gwarant o gael eich cynnwys yn rhaglen Pleasance Gŵyl Fringe Caeredin.
• £2000 o gyllid gan y Pleasance tuag at gostau cyflwyno eich sioe yn y Fringe.
• Darparwyd Cysylltiadau Cyhoeddus gan Michelle Mangan
• Pecyn o farchnata a hysbysebu i gefnogi eich ymgyrch sioe benodol.
• Cofrestriad Fringe Caeredin gan Theatr y Sherman
• Isafswm o wythnos o ofod ymarfer a datblygu a rhediad o berfformiadau rhagolwg yn Theatr y Sherman
• Cymorth i gyflwyno perfformiadau hygyrch fel rhan o’ch rhediad yn y Fringe.
• Mentoriaeth, cefnogaeth a chyngor gan Theatr y Sherman a’r Pleasance yn arwain at y Fringe, ac yn ystod y Fringe ei hun.
• Opsiwn o gael eich cynnwys yn rhaglen drosglwyddo Pleasance Llundain ar ôl y Fringe.
• Cefnogaeth i adeiladu perthnasau teithiol newydd

Sut i wneud cais:
Anfonwch y manylion isod aton ni ar ffurf ysgrifenedig, clywedol neu glyweledol – pa bynnag ddull sy’n gweddu i chi – i admin@shermantheatre.co.uk

• Gwybodaeth sylfaenol (enw’r cwmni/artist, teitl y sioe, enw’r prif gyswllt a manylion)
• Gwybodaeth am yr artist/cwmni a’ch sioe
• Pwy yw’r gynulleidfa darged a pham?
• Pam mae gennych chi ddiddordeb mewn perfformio yng Ngŵyl Fringe Caeredin?
• Pam mae’r cyfle yma’n bwysig i chi a’ch datblygiad?
• Pam hoffech chi gael cefnogaeth Theatr y Sherman?

Y dyddiad cau yw 31 Ionawr.
Bydd y diwrnod dewis ar 6 Chwefror.

Clywch gan François Pandolfo, difficult|stage (Partneriaeth Cenedlaethol Caeredin 2022)

“Without the kind assistance and support from the Sherman and the Pleasance through the National Partnership Programme An Audience with Milly-Liu could never have happened. Although the project’s core aspects were completely self-funded through difficult|stage (crowd funding & ACW), the Pleasance/Sherman partnership scheme provided a hugely beneficial relief in sharing the burden of costs towards press, marketing and the venue guarantee, as well as on-going guidance throughout, most of which felt passionately driven with the sole aim of making it work!

Also, feeling part of a national creative network of theatre makers presenting work together was another big benefit when standing out from the thousands of shows presenting work at The Fringe, building a strong connection to artistic representatives from the regions and offering each other a valuable support system.

Our aim with An Audience with Milly-Liu was always to experiment with new work and use the fringe to showcase and explore this specific kind of unique material with an eclectic, wider audience, as well as to seek out future connections without unnecessarily putting ourselves under crippling financial risk. The Edinburgh National Partnership scheme enabled and facilitated us to be able do this.

The outcome for us was winning the prestigious David Johnson Emerging Talent Award 2022 and securing a mini tour of the show at Contact, Manchester and Soho Theatre, London. Thus achieving goals that were way beyond our expectations. It was no mean feat in many ways, but the rewards have been ten-fold, and none of it would have been possible without the care, support and nurturing nature of the Edinburgh National Partnership scheme.”