Pit Stop

Bydd Pit Stop yn gyfle i ysgrifennwyr ddod i nabod ein tîm Llenyddol – Branwen Davies (Rheolwr Llenyddol) and Alice Ekland (Cydymaith Llenyddol).

Mae'r sesiynau hyn, sy’n 45 munud o hyd yn gyfle i sgwennwyr Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru i drafod syniadau, gofyn cwestiynau a gofyn am gyngor ynglyn a’u gwaith ysgrifennu.

Dyma’ch cyfle chi fel ysgrifennwyr i gysylltu â Theatr y Sherman. Mae’r cynllun yn agored i sgwennwyr ar unrhyw gam yn eu gyrfa.

Bydd Pit Stop yn galluogi ein tîm Llenyddol i gysylltu â chymuned ysgrifennu ehangach Cymru mewn modd hamddenol ac anffurfiol.

Gellir cynnal sesiynau wyneb wrth wyneb yn y Sherman gan ddilyn canllawiau COVID neu ar Zoom. Gellir cynnal y sesiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg a byddant yn cael eu cynnal bob yn ail Ddydd Gwener o Fedi 24 2021, am 10yb a 2yp.

I archebu sesiwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ofynion ychwanegol, cysylltwch â ni ar literary@shermantheatre.co.uk