Anfonwch eich sgript!

Dyma gyfle i dderbyn adborth ar sgript eich drama.

Ydych chi wedi ysgrifennu drama yr hoffech gael adborth arni?

Dros y flwyddyn nesaf bydd dau gyfnod pan fyddwn yn derbyn sgriptiau digymell. Bydd yr holl ddramâu a dderbyniwn yn cael eu darllen gan ein tîm Llenyddol a fydd yn rhoi adborth ac yn cynnig cyngor. Dyma gyfle i ni ddod i’ch adnabod chi fel ysgrifewnnwyr, ond nid i drafod dramâu ar gyfer eu cynhyrchu.

Y ddau gyfnod y byddwn yn derbyn sgriptiau digymell yw:
Hydref 11 – 18 2021
Mawrth 14 – 21 2022

Sylwch:

  • Byddwn yn derbyn sgriptiau gan sgwennwyr Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru yn unig.
  • Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o ieithoedd yn cael eu siarad drwy ledled Cymru, felly rydym ni’n derbyn sgriptiau wedi’u hysgrifennu mewn unrhyw iaith, cyn belled â bod y cyflwyniad yn cynnwys cyfieithiad Cymraeg neu Saesneg.
  • Mae gennym ddiddordeb mewn straeon gwreiddiol.
  • Ni fyddwn yn derbyn mwy nag un cais.
  • Nid ydym yn derbyn addasiadau.
  • Dramâu llwyfan yn unig rydyn ni’n eu derbyn – dim sgriptiau ffilm a theledu os gwelwch yn dda.

E-bostiwch eich sgript at literary@shermantheatre.co.uk gyda chrynodeb byr o’r ddrama a llythyr eglurhaol yn cyflwyno’ch hun. Os oes ffordd arall yr hoffech anfon eich sgript, cysylltwch â literary@shermantheatre.co.uk