LLEOLIAD FFILMIO

Mae ein gofodau ar gael ar gyfer recordio cyfweliadau, fideos, teledu a ffilm.
Mae gofodau Theatr y Sherman ar gael i’w llogi fel lleoliadau ffilmio. Boed ar gyfer cyfweliadau, fideos cerddoriaeth, teledu neu ffilm. Gellir gweld ein hadeilad nodedig ar raglen CBBC, Almost Never.

Os ydych chi’n bwriadu ffilmio yn ardal Caerdydd, beth am gysylltu a byddwn yn hapus i drafod opsiynau gyda chi.