Sioeau a Digwyddiadau Hygyrch

Gall bawb fwynhau perfformiadau yn Theatr y Sherman.
Rydyn ni’n cynnig ystod eang o wasanaethau i wneud ein perfformiadau yn hygyrch.

Rydyn ni’n gwneud perfformiadau yn fwy hygyrch trwy ddarparu:

Capsiynau
Sgript lawn y perfformiad a’r holl giwiau sain wedi eu harddangos ar sgrin yn yr awditoriwm.

Dehongliad BSL
Perfformiad wedi ei gyfieithu i iaith arwyddion Prydain (BSL). Mae arwyddwr yn dehongli wrth ymyl y llwyfan.

Disgrifiad Sain
Sylwebaeth fyw ar bopeth sy’n digwydd ar y llwyfan. Rydyn ni’n darparu clustffonau.

Perfformiadau ymlaciol
Perfformiadau sydd wedi’u addasu ar gyfer pobl sydd angen amgylchedd mwy hamddenol wrth fynd i’r theatr.

Mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Docynnau i drafod unrhyw ofynion mynediad. Mae ein holl wasanaethau mynediad ar gael heb unrhyw gost ychwanegol tu hwnt i bris tocyn.