Ystafell Ymarfer 2

Maint: oddeutu 12m x 7m

Uchafswm o bobl mewn arddull Theatr: 40

Uchafswm o bobl mewn arddull Ystafell Ddosbarth: 30