Ystafell Ymarfer 1

Maint: oddeutu 14m x 12m

Uchafswm o bobl mewn arddull Theatr: 80

Uchafswm o bobl mewn arddull Ystafell Ddosbarth: 60