Y Brif Theatr

Mae'n ofod perffaith ar gyfer pob math o berfformiadau ac ystod o ddigwyddiadau pwrpasol gan gynnwys darlithoedd, cynadleddau a seremonïau gwobrwyo.

Ymhlith y rhai sydd wedi ei llogi’n ddiweddar mae BBC Radio 4, ar gyfer eu sioe goginio The Kitchen Cabinet, Gwobrau Awdur Preswyl BBC Cymru Wales, a chafodd ei defnyddio i ffilmio fideo cerddoriaeth.
Mae ein tîm Blaen Tŷ yn croesawu cynulleidfaoedd trwy’r drysau yn rheolaidd a byddent yn hapus i groesawu’ch cynulleidfa neu’ch cynrychiolwyr.

• Ardal Lwyfan: 246m2
• Mae awditoriwm y Prif Dŷ yn rhoi lle i 452 o bobl i eistedd mewn rhesi ar ogwydd.