I Gaerdydd. I Gymru. I Bawb.

Digwyddiadur

Porwch fesul genre:

Eich DINAS Chi
Eich STRAEON Chi
Eich THEATRChi
Roeddwn wrth fy modd yn cael fy newis fel rhan o griw y rhaglen gyntaf Lleisiau Nas Clywir. Fel dramodydd newydd mae'r profiad wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’r doethineb a’r cyngor a rannwyd gan arbenigwyr y diwydiant trwy eu dosbarthiadau meistr wedi bod yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth i mi wrth i mi weithio ar fy ail ddrama. Azuka Oforka, Aelod Lleisiau Nas Clywir
I ddechrau, fe ddes i’n aelod o Sherman 5 ac yn wirfoddolwr. Fe ddangosodd hynny i mi yr ystod eang o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd trwy weithdai a chyrsiau hyfforddi, oedd yn cynnwys bod yn rhan o Sherman Players. Wedi hynny, roedd gen i fwy o ddiddordeb yn y sefydliad, felly ymunais â grŵp Ymgynghori Sherman 5. Mae fy nghysylltiad â chymuned y Sherman wedi bod yn gyffrous, yn llawn hwyl, ac wedi fy nghyflwyno i fwy o bobl a ffrindiau sydd hefyd wedi fy helpu i fagu mwy o hyder. Tijesunimi Oluwapelumi Olakojo, Aelod Sherman 5
CYFRANNWCH

Cefnogwch ein gwaith heddiw

Map link
Map data ©2024