Sherman Players

Dyma ein grŵp theatr amatur ar gyfer pawb 18+ oed.

Mae Sherman Players yn grŵp theatr cyfeillgar, hwyliog a chroesawgar i bawb dros 18 oed. Nid yn unig y mae’r aelodau’n cael dysgu am y broses o greu theatr trwy ddylunio, ysgrifennu sgriptiau ac actio, ond maent hefyd yn cael hwyl, yn cyfarfod bobl newydd ac yn ennyn hyder.