Sherman Players Haf 2022

Dysgwch fwy am Players ac archebwch ar gyfer Tymor yr Haf 2022

Adolygiad

Tymor yr Haf
7yh - 9yh
120mins
Rhannwch

Grŵp theatr yw Sherman Players yn bennaf, ond mae ein sesiynau yn cael eu harwain gan dîm ymroddedig sydd hefyd yn ehangu’r sesiynau tu hwnt i actio a theatr yn unig. Rydyn ni’n defnyddio’r technegau hynny i’ch helpu chi i fagu hyder, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a chwrdd â phobl newydd. Rydyn ni’n gwybod bod y sgiliau hyn yr un mor bwysig ag unrhyw brofiadau theatrig rydych chi’n eu profi gyda ni.

Archebwch nawr i ymuno â ni ar gyfer tymor y gwanwyn. Mae sesiwn bob wythnos, ond does dim pwysau i fynychu pob un.

Mae Sherman Players yn agored i bawb waeth beth fo’u gallu neu eu hamgylchiadau. Rydym yn gwybod y bydd rhai pobl yn awyddus i ymuno, ond yn teimlo’n ansicr am gymryd y cam cyntaf. Rydym yma i’ch cefnogi chi. Rydym yn sicr y gallwn ddiwallu y mwyafrif o anghenion a gofynion. Os hoffech chi gael sgwrs, cysylltwch â Tim timothy.howe@shermantheatre.co.uk

YMUNWCH NAWR
Cynhelir sesiynau Sherman Players bob dydd Gwener rhwng 7.00yh a 9.00yh yn ystod y tymor ac y gost ydy £60 am hanner tymor.

Mae sesiwn bob wythnos, ond does dim pwysau i fynychu pob un.

I ddarganfod mwy am ymuno â Sherman Players, e-bostiwch Gudrun o’r tîm Ymgysylltu Creadigol: Gudrun.Allsobrook@shermantheatre.co.uk neu cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau ar 02920 646900.

THE GRAND
Yn haf 2021 fe wnaeth Sherman Players greu, ysgrifennu a pherfformio pum ffilm fer am ddigwyddiadau amheus yn ystod un noson stormus mewn hen westy.

Darganfyddwch mwy a gwyliwch y ffilmiau.