Sherman Players Hydref 2021

Mae Sherman Players yn grŵp theatr cyfeillgar, hwyliog a chroesawgar i unrhyw un dros 18 oed.

Adolygiad

3 Dec 21
7.00pm - 9.00pm
120mins
Rhannwch

Grŵp theatr yw Sherman Players yn bennaf, ond mae ein sesiynau yn cael eu harwain gan dîm ymroddedig sydd hefyd yn ehangu’r sesiynau tu hwnt i actio a theatr yn unig. Rydyn ni’n defnyddio’r technegau hynny i’ch helpu chi i fagu hyder, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a chwrdd â phobl newydd. Rydyn ni’n gwybod bod y sgiliau hyn yr un mor bwysig ag unrhyw brofiadau theatrig rydych chi’n eu profi gyda ni.

Mae ein cyfres ddiweddaraf o sesiynau wedi dechrau, ond mae’n dal yn bosib i chi ymuno. Mae sesiwn bob wythnos, ond does dim pwysau i fynychu pob un.

Mae Sherman Players yn agored i bawb waeth beth fo’u gallu neu eu hamgylchiadau. Rydym yn gwybod y bydd rhai pobl yn awyddus i ymuno, ond yn teimlo’n ansicr am gymryd y cam cyntaf. Rydym yma i’ch cefnogi chi. Rydym yn sicr y gallwn ddiwallu y mwyafrif o anghenion a gofynion. Os hoffech chi gael sgwrs, cysylltwch â Tim timothy.howe@shermantheatre.co.uk

YMUNWCH NAWR
Gallwch archebu lle nawr ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen ar y dudalen hon, trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900, neu fel arall e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Timothy Howe, ein Rheolwr Ymgysylltu Creadigol

Mae sesiynau Sherman Players yn cael eu cynnal bob nos Wener rhwng 7yh – 9yh yn ystod y tymor ysgol ac yn costio £60 am hanner tymor.