Sherman Players

The Grand

Ar ochr traeth di-nod mewn tref ddi-nod mae THE GRAND HOTEL.

Mae THE GRAND HOTEL wedi gwisgo, wedi gwywo yn yr haul, wedi’i guro gan y gwynt a halen y môr, ac heb weld twristiaid ers blynyddoedd. Ond un noson daw storm erchyll ac annisgwyl, sy’n dod a nifer o deithwyr i’r gwesty i chwilio am loches.

Casglwyd y fideos hyn y noson honno.

Harry gan HENRY GRIFFITHS
Cildraeth gan LAURA GWEN MILES
The Grand - Monologue (Barry Tucker) gan CALLUM LLOYD, Llais Anastacia gan KIRSTY CAMPBELL
The Ultimate Spirit Lifter (Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree) gan CALLUM LLOYD
The Steak That Wasn't Cooked gan CALLUM LLOYD