The National Theatre

Gŵyl Connections National Theatre

Theatre
Archive

Adolygiad

21 - 23 Ebrill 2022
Amseroedd amrywiol

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Gwledd o theatr wedi’i greu gan ac ar gyfer pobl ifanc

Connections yw gŵyl flynyddol y National Theatre o ddramâu newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 13 – 18 oed ac mae ymhlith un o ddigwyddiadau pwysicaf a mwyaf egnïol y calendr theatr ieuenctid.

Mae’n cynnig profiad amhrisiadwy i bobl ifanc o’r broses o greu theatr broffesiynol. Eleni, yn ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman, gyda pherfformiadau o’r dramâu newydd a chyffrous hyn dros gyfnod o dri diwrnod bydd Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Penybont, Everyman Youth Theatre, Actors Workshop, Perfect Circle Youth Theatre, Sundial Theatre Company, a’r Swan Theatre Young Rep Company.

Dyma’r dramâu sy’n rhan o ŵyl Connections 2022:

Dydd Iau 21 Ebrill

Superglue, Everyman Youth Theatre 1.00yp

Hunt, Actors Workshop 4.30yp

Dydd Gwener 22 Ebrill

DNA, Bridgend College 12.00yp

Superglue, Perfect Circle Youth Theatre 3.30yp

Hunt, Swan Theatre Young Rep Company 6.00yh

Dydd Sadwrn 23 Ebrill

Find a Partner!, Sundial Theatre Company 12.00yp

The Lost Boys, The College Merthyr Tydfil 3.30yp

Chat Back, Sherman Youth Theatre 5.00yp