The College Merthyr Tydfil

Lost Boys

Theatre

Ysgrifennwyd gan Luke Barnes

Cyfarwyddwyd gan Kayleigh Adlam

Archive

Adolygiad

23 Ebrill 2022
3.30yp

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Coleg Merthyr Tydfil sy’n cyflwyno Lost Boys. Cipolwg doniol a chalonogol i fywydau pobl ifanc yn nhref newydd ogleddol, lle mae pwysau hunaniaeth, lle, a gwrywdod yn bygwth popeth maen nhw erioed wedi’i wybod.