Sundial Theatre Company

Find a Partner!

Theatre

Ysgrifennwyd gan Miriam Battye

Cyfarwyddwyd gan Kelly Domaille

Archive

Adolygiad

23 Ebrill 2022
12.00yp

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr
Gwybodaeth pwysig

Nodwch bod y perfformiad yma yn trafod themau aeddfed, iaith gref a golygfeydd a chyfeiriadau gall rhai cynulleidfaoedd weld yn ofid. Mae’r perfformiad hefyd yn cynnwys goleuadau sy’n fflachio, goleuadau strôb a niwl.

Mae Find a Partner! amdano'r dulliau a ddefnyddir - weithiau'n drychinebus - i ddod o hyd i'r peth mwyaf anodd, cariad.

Sundial Theatre Company sy’n cyflwyno Find a Partner! Dyma ‘Love Island’ o safbwynt ‘Black Mirror’ wrth i griw o bobl ifanc gystadlu i baru’n gyhoeddus a chwympo mewn cariad am byth, neu marw…. yn llythrennol.

Wedi’i hwyluso gan grŵp o ‘ddylanwadwyr’ mae’r grŵp yn ymuno â’r ‘gêm’ tra bod y gweddill ohonom yn gwylio, wedi ein swyno, yn beirniadu ac yn rhoi sylwadau cyson, wrth i’r ddrama ofyn y cwestiynau, beth mae caru rhywun yn ei olygu mewn gwirionedd, oes rhaid iddo fod am byth ac oes rhaid caru ond un person yn unig?