Digwyddiadur

Eich theatr chi

Yn y sioeau rydym yn eu creu yma yn Cathays, rydyn ni’n rhannu straeon pwysig gyda phobl Caerdydd. Yn Stiwdio’r Sherman, rydyn ni’n comisiynu ac yn darparu’r olwg gyntaf ar sioeau newydd sbon gan awduron o Gymru. Yn y Brif Theatr, rydyn ni’n llwyfannu clasuron y theatr ar eu newydd wedd, yn ogystal â sioeau byrlymus i’r teulu cyfan adeg y Nadolig.

Mae gwaith a chynyrchiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwaith dwyieithog, yn rhan hollbwysig o raglen Theatr y Sherman.

Hidlo a chwilio digwyddiadau

Ymunwch â'n rhestr bostio
Diolch am danysgrifio i'n rhestr bostio..Gwiriwch eich mewnflwch am e-bost yn cadarnhau. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl neu ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw bryd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif neu ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900. Bydd eich data’n cael ei brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac, ers Mai 25, 2018, gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Bydd Theatr y Sherman yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion gweinyddol a, gyda’ch caniatâd, at ddibenion marchnata ac elusennol. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu bryderon ynghylch y defnydd o’ch data, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth.
Diolch. Rydych chi eisoes wedi cofrestru â'r cyfeiriad e-bost hwn. Ewch i'ch cyfrif i ddiweddaru eich dewisiadau.
Diolch. Rydych chi wedi cofrestru’r cyfeiriad e-bost hwn o'r blaen. Rydym bellach wedi diweddaru eich diddordebau..