Yr Hugan Fach Goch

Crëwyd yn y Sherman Crëwyd Yn Y Sherman Nadolig Perfformiadau yn Gymraeg Teulu Theatr

Ysgrifennwyd gan Katie Elin-Salt

Cyfarwyddwyd gan Alice Eklund

Adolygiad

2 Tach a 25 Tach 2024 - 4 Ion 2025
Amrywiaeth

Prisiau

£9.50. Ysgolion £6.50.

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Cymraeg
  • Gofod: Stiwdio
  • Oedran: 3 - 6

Dangosiad Rhyngwladol Cyntaf

Stori hudolus sy’n gyflwyniad perffaith i’r theatr i blant bach 3 – 6 oed.

Mae hi’n Nadolig. Amser i fwynhau, dathlu a rhannu anrhegion. Mae Red wrth ei bodd yn derbyn anrhegion, a phan mae clogyn coch arbennig yn ymddangos yn ei hosan Nadolig, mae yna gyffro drwy’r tŷ!

Wrth fynd am dro i weld ei mam-gu, mae hi’n mynd ar goll yn y goedwig ac yn cyfarfod blaidd llwglyd. Er bod y blaidd yn chwarae triciau arni ac yn ei thwyllo, mae’r ddau’n dod i nabod ei gilydd ac yn darganfod bod llawer mwy i’r Nadolig nag anrhegion a theganau newydd. Ymunwch â Red am antur hudolus a gwledd o ganeuon hyfryd dros yr ŵyl. Rydyn ni’n addo y byddwch chi wrth eich boddau.

Bob Nadolig rydyn ni’n cyflwyno drama i blant sy’n cynnig fersiwn newydd sbon o stori dylwyth teg glasurol. Dros y blynyddoedd mae ein sioeau dychmygol, llawn hwyl a sbri, wedi bod yn gyflwyniad arbennig i’r theatr i filoedd o blant. Yn dilyn llwyddiant ysgubol Hansel a Gretel y llynedd mae Katie Elin-Salt yn dychwelyd gyda’i hail sioe Nadolig i blant bach dan 7 oed.

Mae’r perfformiad hyn yn Gymraeg. Bydd Little Red Riding Hood yn cael eu berfformio yn Saesneg ar perfformiadau gwahanol.

Bydd y perfformiadau ar 1 a 2 Tachwedd yn Talwch Beth Fynnwch. Byddant yn mynd ar werth yng nghanol 2024.

Cefnogir gan Theatr Genedlaethol Cymru