Little Red Riding Hood

Crëwyd yn y Sherman Crëwyd Yn Y Sherman Nadolig Teulu Theatr

Ysgrifennwyd gan Katie Elin-Salt

Cyfarwyddwyd gan Alice Eklund

Hygyrch

  • Sat 14 Dec - 1:30pm Audio Described

Adolygiad

1 - 2 Tach a 25 Tach 2024 - 4 Ion 2025
Amrywiaeth

Prisiau

£9.50. Ysgolion £6.50.

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Gofod: Stiwdio
  • Oedran: 3 - 6

Dangosiad Rhyngwladol Cyntaf

Yn dilyn ei fersiwn newydd arbennig o Hansel a Gretel, mae Katie Elin-Salt yn dychwelyd i wasgaru rhagor o hud a lledrith ar stori boblogaidd.

Mae hi’n Nadolig. Amser i fwynhau, dathlu a rhannu anrhegion. Mae Red wrth ei bodd yn derbyn anrhegion, a phan mae clogyn coch arbennig yn ymddangos yn ei hosan Nadolig, mae yna gyffro drwy’r tŷ!

Wrth fynd am dro i weld ei mam-gu, mae hi’n mynd ar goll yn y goedwig ac yn cyfarfod blaidd llwglyd. Er bod y blaidd yn chwarae triciau arni ac yn ei thwyllo, mae’r ddau’n dod i nabod ei gilydd ac yn darganfod bod llawer mwy i’r Nadolig nag anrhegion a theganau newydd. Ymunwch â Red am antur hudolus a gwledd o ganeuon hyfryd dros yr ŵyl. Rydyn ni’n addo y byddwch chi wrth eich boddau.

Bob Nadolig rydyn ni’n cyflwyno drama i blant sy’n cynnig fersiwn newydd sbon o stori dylwyth teg glasurol. Dros y blynyddoedd mae ein sioeau dychmygol, llawn hwyl a sbri, wedi bod yn gyflwyniad arbennig i’r theatr i filoedd o blant. Yn dilyn llwyddiant ysgubol Hansel and Gretel y llynedd mae Katie Elin-Salt yn dychwelyd gyda’i hail sioe Nadolig i blant bach dan 7 oed.

Mae’r perfformiad hyn yn Saesneg. Bydd Yr Hugan Fach Goch yn cael eu berfformio yn y Gymraeg ar perfformiadau gwahanol.

Bydd y perfformiadau ar 1 a 2 Tachwedd yn Talwch Beth Fynnwch. Byddant yn mynd ar werth yng nghanol 2024.

Cefnogir gan Theatr Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth Ysgolion

Meddwl mynd am drip Nadolig eleni? Mae dod a grŵp i Theatr y Sherman yn hawdd. Am fwy o wybodaeth am fanteision dod a grŵp Ysgol i’r Sherman dilynwch y linc yma.

Tocynnau bargen cynnar ar gyfer Ysgolion:

Bargen cynnar: £6
I archebu a dalu cyn Dydd Gwener 12 Gorfennaf

Pris Ysgol: £6.50
Yn berthnasol i archebion a wneir ar ôl dydd Gwener 12 Gorffennaf.

I archebu grŵp ysgol cysylltwch â’n Swyddfa Tocynnau ar 029 2064 6900 neu gyrrwch e-bost i box.office@shermantheatre.co.uk