Tremor

Sgript

Tremor

£9.99

Item added to basket

Add to basket failed. Please reload the page and try again

Pob pris yn cynnwys TAW
Gan Brad Birch. “This is the person I am now. It’s the person I want to be, should have been for a long time. I was in a sad place. Things got dark, and I…I’m better now. I’m in a better place." Unwaith mae ein bywydau’n cael eu cyffwrdd â thrasiedi, a fedrwn ni fyth symud ymlaen? Chwalodd perthynas Sophie a Tom yn sgîl trychineb enbyd. Pedair mlynedd yn ddiweddarach wrth iddynt ddod wyneb yn wyneb eto, mae hi dal yn bosib teimlo ôl-gryniadau’r diwrnod tyngedfennol hwnnw. Mae drama wefreiddiol Brad Birch yn ymwneud â sut rydyn ni’n dewis gweld pethau a byw ein bywydau mewn byd sy'n gyforiog o densiwn, pryder a rhwygiadau. Tremor premiered at Sherman Theatre in Spring 2018 prior to performances in Paines Plough’s Roundabout on tour and at the Edinburgh Festival Fringe. Perfformiwyd Tremor am y tro cyntaf yn Theatr y Sherman yng Ngwanwyn 2018 cyn perfformio ar daith yn Theatr Roundabout Paines Plough ac yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.