Bird

Playtexts

Bird

£9.99
all prices include VAT
Gan Katherine Chandler 'You know what Ava means? Bird. That's what you are. You're a little bird.' Mae Ava a Tash ar ymyl clogwyn, yn edrych allan ar yr adar - ac ar eu dyfodol. Maent ar drothwy eu bywyd fel oedolion ac ar fin gadael y cartref gofal y maent wedi'i rannu. Mae'r ddwy ffrind yn cael cyfle i brofi y rhyddid a’r bywyd sydd yn eu disgwyl yn y byd mawr. Rhaid i Ava wynebu'r fam a adawodd ar ei hôl. Bydd rhaid i Tash chwilio am gartref newydd. A bydd y ddwy ferch yn parhau i fyw'n beryglus gyda'r dynion sy'n eu hamgylchynu. Mae Bird yn stori amrwd, bregus a beiddgar, am dyfu i fyny ar y tu allan i deulu ond ar y tu mewn i gyfeillgarwch tanbaid. Enillodd wobr y beirniaid yng Ngwobr Ysgrifennu Drama Bruntwood 2013, a chafodd ei pherfformio am y tro cyntaf yn Theatr y Sherman yn 2016 cyn trosglwyddo i’r Royal Exchange Theatre, Manceinion.