The Women of Llanrumney

Crëwyd yn y Sherman Theatr

Ysgrifennwyd gan Azuka Oforka

Cyfarwyddwyd gan Patricia Logue

Hygyrch

  • Thu 23 May - 7:30pm Captioned
  • Thu 30 May - 2pm Captioned
  • Thu 30 May - 7:30pm BSL interpreted

Adolygiad

16 Mai - 1 Meh
Amrywiaeth

Prisiau

Dewiswch Eich Pris: £16 - £20 (Rhagolygon £12 - £16). O Dan 25 Hanner Pris. Consesiynau £2 i ffwrdd.

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Gofod: Stiwdio
Gwybodaeth Pwysig

Mae’r sioe hon yn delio â chaethwasiaeth, yn cynnwys slurs hiliol, golygfeydd a allai beri gofid i aelodau’r gynulleidfa, cyfeiriadau at drais a chamdriniaeth ac yn cynnwys iaith gref. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Daw gorffennol trefedigaethol Cymru wyneb yn wyneb â’i hun yn nrama hanesyddol ddifrodus Azuka Oforka.

Planhigfa Llanrumney. Plwyf Santes Fair, Jamaica. 1765.

Mae Annie a Cerys yn cael eu caethiwo gan deulu’r Morgan o Gymru. Mae dyfodol y ddwy yn y fantol pan fydd Elizabeth Morgan yn wynebu colli ei phlanhigfa. Gan ofni’r hyn all fod o’i blaen, ceisiai Annie wneud popeth o fewn ei gallu i gadw ei sefyllfa’n wastad. Ond yn hwyr neu’n hwyrach, gyda storm gwrthryfel yn cronni o’i hamgylch, rhaid i Annie wynebu’r erchyllter a’r trawma sydd o’i chwmpas, gan gynnwys ei thrawma ei hun.

Cyhoeddir The Women of Llanrumney Azuka Oforka fel llais newydd mawreddog yn y theatr yng Nghymru. Dyma ddrama danbaid newydd sy’n rhaid ei gwylio gan unrhyw un sy’n chwilio am ddrama bwerus a difrifol.

Mae’r seddi yn y Stiwdio heb eu cadw. Mae Dewiswch Eich Pris yn caniatáu chi i ddewis faint hoffwch chi dalu ar gyfer eich sedd.

30 Mai, 7.30yh: BSL gan Nikki Champagnie Harris

Mae The Women of Llanrumney wedi cael eu cynnwys yn rhestrau “Best theatre, dance and comedy tickets to book in 2024” The Guardian a “Top new plays to see in 2024” WhatsOnStage.

.