Milky Peaks

Theatre

Adolygiad

4 - 7 Mai 2022
7:30yh

Prisiau

Safonol £19.50, Dan 25 Hanner Pris

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Comedi gerdd ffyrnig

Milky Peaks: y croeso cynhesaf ym mynwes oer Eryri. Fodd bynnag, o dan y pebble-dash sgleiniog, mae grymoedd rhyfedd ar droed: yn wleidyddol a goruwchnaturiol.

Fedr tri enaid coll a brenhines ddrag ddi-raen achub calon y gymuned?

Ysgrifenwyd a Chyfansoddwyd: Seiriol Davies
Cyfarwyddwyd: Alex Swift
Dyfeisiywdd: Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley

Theatr Clwyd | Áine Flanagan Productions | Seiriol Davies