Theatr Noddfa

Theatr y Sherman yw Theatr Noddfa gyntaf Cymru.

Prisiau

Am ddim

Rhannwch
Ym mis Tachwedd 2019, penodwyd Theatr y Sherman yn Theatr Noddfa cyntaf Cymru.

Mae’r statws a bennwyd gan Dinas Noddfa yn cydnabod y Sherman fel man lle y gall ffoaduriaid a cheiswyr noddfa deimlo’n ddiogel, dderbyn croeso a derbyn cefnogaeth.

Mae ein rhaglen Sherman 5 yn gweithio gyda chyfungyrff partnerol i groesawu cymuned ffoaduriaid a cheiswyr noddfa Caerdydd i’r theatr. Mae aelodau o’r gymuned wedi cymryd rhan mewn gweithdai arbennig ac wedi dod i adnabod y Sherman trwy deithiau wedi’u harwain gan aelodau o dim y theatr. Mae sawl aelod o’r cymunedau hyn wedi cofrestru i ymuno â Sherman 5 er mwyn datblygu eu cysylltiad â’n theatr. Mae cynlluniau cyfredol yn cynnwys prosiect gydweithrediadol gyda Chôr One World.

Rydyn ni’n cymryd ein rôl o godi ymwybyddiaeth o brofiadau ceiswyr noddfa yn ein dinas o ddifrif, yn ogystal â’r cyfraniad anferthol y maent yn ei gynnig i Gaerdydd.

Yn ddiweddar fe wnaethon ni weithio mewn partneriaeth â Chôr One World i gyfansoddi a recordio cân newydd, yn adlewyrchu profiadau’r bobl hynny sy’n chwilio am noddfa yn ein dinas.

Mae Theatr y Sherman yn cynnig y canlynol i bobl sy’n chwilio am noddfa yn ninas Caerdydd:

• Croeso cynnes
• Tocynnau am ddim i Geiswyr Noddfa
• Y cyfle i wirfoddoli gyda Sherman 5 neu fel Tywyswyr Gwirfoddol
• Cefnogaeth cyn-sioe ar gyfer ymweliadau grŵp
• Mynediad i gyfleoedd addysgu / teithiau theatr / brofiadau gweithdy

Os yr ydych chi yn geisiwr noddfa neu’n ffoadur sy’n byw yng Nghaerdydd neu’n gyfungorff sy’n cefnogi ceiswyr noddfa ac eisiau darganfod sut y gallwch chi ymhel â ni, cysylltwch â Claire.bottomley@shermantheatre.co.uk / ffôn: 07545 210 357

Home away from Home
Yn 2021 buom yn gweithio’n agos gyda Chôr Un Byd i gyfansoddi a recordio cân newydd gyda’n gilydd. Mae Home away from Home yn dathlu llawenydd creu cerddoriaeth sy’n croesi diwylliannau, ieithoedd a chenedlaethau.

Dysgwch fwy am y gân a sut y cafodd ei chreu.

Home Away From Home - ffilm
Home away from Home - can
image
Recordio Home away from Home
image
Perfformio Home away from Home
image
image
image