Theatr Ieuenctid Sherman

Ein cynllun theatr ieuenctid blaenllaw ar gyfer oedrannau 8 i 18.

Rhannwch

Wrth eich bodd yn perfformio?

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer pobl ifanc. Mae'n rhywle ble y gallant deimlo eu bod yn perthyn, ac yn bwysicaf oll, mae'n rhywle ble y gallant fod yn nhw eu hunain ac archwilio'r hyn sy'n ennyn eu chwilfrydedd.

Bob wythnos mae ein pobl ifanc yn magu hyder trwy ddysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Mae ein tîm ymroddedig yn arwain sesiynau sy’n ymwneud â llawer mwy nag actio a theatr yn unig. Rydym yn gwybod bod sgiliau cymdeithasol, datrys problemau a gwaith tîm yr un mor bwysig i’n pobl ifanc.

Mae sesiwn bob wythnos, ond nid oes pwysau i fynychu pob un. Isod fe welwch restr o amseroedd y sesiynau a chanllaw i’r oedrannau rydyn ni’n teimlo sy’n addas ar gyfer pob grŵp.

Mae Theatr Ieuenctid y Sherman ar agor i bawb. Rydym yn ymwybodol bod pob plentyn yn datblygu yn ei amser ei hun ac nid yw eu gallu bob amser yn gysylltiedig ag oedran. Os ydych chi’n teimlo y byddai grŵp arall yn fwy addas ar gyfer eich plentyn chi am unrhyw reswm, cysylltwch â ni. Ein nod yw dod o hyd i’r grŵp gorau i bawb, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o’u profiadau.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman, ac i gael eich ychwanegu i’r rhestr aros, e-bostiwch Gynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol, Ffion Denman ar ffion.denman@shermantheatre.co.uk.trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900.

Haf 2024

Dyma fydd sesiynau tymor yr haf:
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 1 – Blynyddoedd 4, 5 a 6 (8 – 11 oed) Dydd Mercher, 6.00yh – 7.30yh
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 2 – Blynyddoedd 7 a 8 (11 – 13 oed) Dydd Iau, 6.00yh – 7.30yh
• Grŵp Theatr Ieuenctid y Sherman 3 a 4 – Blynyddoedd 9, 10 a 11+ (13 – 18 oed) Dydd Mawrth, 6.00yh – 7.30yh

———–

“Fel tad i un sy’n aelod o Theatr Ieuenctid y Sherman, mae wedi bod yn hyfryd gweld fy mhlentyn yn datblygu yn oedolyn ifanc mwy hyderus, sicr a chyflawn. Trwy weithio gyda’r staff cyfarwyddo a chynhyrchu yn Theatr Ieuenctid y Sherman, mae fy mhlentyn wedi tyfu mewn ffyrdd na allem fod wedi eu rhagweld. Maent wedi darganfod eu llwybr a bellach yn benderfynol o astudio drama ar gyfer TGAU, Safon Uwch, coleg a thu hwnt fel galwedigaeth. Rydyn ni fel teulu yn ddiolchgar i’r Sherman ac yn falch iawn o’n plentyn sydd ar lwybr cyffrous i’r dyfodol. ” Rhiant Theatr Ieuenctid.

“Mae’r theatr ieuenctid wedi rhoi hwb i’m hyder i raddau nad oeddwn i erioed wedi’u hystyried yn bosibl (i mi yn bersonol)” Cyfranogwr, 16 oed.