Paned a Stori

Rhannwch

Dewch i ymuno â ni am fore difyr o theatr a sgwrsio

Paned a Stori yw ein digwyddiad chwarterol newydd ar gyfer aelodau Sherman 5 lle gallwch gwrdd ag eraill, mwynhau perfformiad o ddrama yn cael ei darllen, gyda thê a chacen i ddilyn, y cyfan am £4.
  • Mae croeso i chi eistedd lle bynnag y dymunwch, felly gallwch chi gadw pellter cymdeithasol os hoffech chi.
  • Bydd tê a chacennau yn cael eu gweini yn y cyntedd wedyn
  • Bydd y Caffi Bar ar agor i’r rhai sydd am brynu cinio.
  • Bydd llawer o gyfleoedd i ddal i fyny a chwrdd ag aelodau eraill Sherman 5.

Ein drama ddiweddar oedd Bobby & Amy gan Emily Jenkins.

Tales and Tea, cerdd gan Leigh Manley

Dyma ychydig o adborth gwych gan y gynulleidfa:

“I have been hesitant about going back to the theatre since the lockdowns. I have been extremely cautious about mixing with others, in particular in theatre settings. My fears have now been alleviated. I was very happy with the welcome received at the Tales and Tea event.”

“It was lovely being able to speak and discuss the play with both the writer and actors. Absolutely brilliant.”

“All the staff were absolutely wonderful – friendly, helpful, supportive and could not do more for us. It was a pleasure being in that lovely environment.”