Paned a Stori

Rhannwch

Dewch i ymuno â ni am fore difyr o theatr a sgwrsio

Paned a Stori yw ein digwyddiad chwarterol newydd ar gyfer aelodau Sherman 5 lle gallwch gwrdd ag eraill, mwynhau perfformiad o ddrama yn cael ei darllen, gyda thê a chacen i ddilyn, y cyfan am £3.
 • Mae croeso i chi eistedd lle bynnag y dymunwch, felly gallwch chi gadw pellter cymdeithasol os hoffech chi.
 • Bydd tê a chacennau yn cael eu gweini yn y cyntedd wedyn
 • Bydd y Caffi Bar ar agor i’r rhai sydd am brynu cinio.
 • Bydd llawer o gyfleoedd i ddal i fyny a chwrdd ag aelodau eraill Sherman 5.
 • Fe ddarllenon ni ein drama gyntaf ar Ddydd Gwener, Ebrill 29 gan ymgasglu yn y cyntedd am 10.30yb cyn symud i’r Prif Dŷ i wylio Damselfly gan Deborah Perkin. I ddilyn roedd trafodaeth gyda’r awdur, yr actorion a’r cyfarwyddwr.

  Mae Damselfly yn stori am fywyd a marwolaeth ffermwyr, gwrtaith a thylwyth teg, gyda thro Shakespearaidd: brwydr un Gymraes i atal fferm dofednod llygrydd, gyda chymorth wrth rym naturiol a goruwchnaturiol.

  Mae Deborah yn gyn-wneuthurwr ffilmiau dogfen gyda’r BBC, ac mae hi wedi bod yn adrodd straeon ffeithiol ers blynyddoedd, gan ennill y fraint o gael mynediad i fydoedd anhygoel o garchardai i balasau, ac mae bellach yn archwilio’r bydoedd hynny drwy ddrama. Mae hi’n astudio ar gyfer MA mewn Sgriptio ym Mhrifysgol East Anglia, lle cafodd ei drama fer “Three Mothers in March 2022”, a ysgrifennwyd mewn ymateb i’r rhyfel yn yr Wcrain, ei pherfformio yng Nghanolfan Gelf Sainsbury’s. Dechreuodd ei thaith ysgrifennu cyn y pandemig pan gynhaliwyd gweithdy i archwilio ei drama gyntaf yn Theatr Brycheiniog, wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Wedi iddi fyw a gweithio yng Nghaerdydd ers 25 mlynedd, mae hi bob amser wedi bod wrth ei bodd yn y gynulleidfa yn Theatr y Sherman, ac mae bellach wrth ei bodd yn cael ei chroesawu i’w stabl o awduron newydd.

  image
  Deborah Perkin