CYNADLEDDAU

Gan gynnig awditoriwm fawr a gofodau llai, Theatr y Sherman yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich cynhadledd.

Rydym yn cynnig:

– Seddi ar gyfer hyd at 450 o bobl yn ein awditoriwm trawiadol yn y Prif Dŷ
– Lle llai, mwy hyblyg yn Stiwdio y Sherman
– Amrywiaeth o ofodau llai eraill megis ein hystafelloedd cyfarfod
– Man cyfarfod mawr anffurfiol yng nghyntedd mawreddog y Sherman
– Pecyn arlwyo megis bwffe ysgafn
– Cefnogaeth dechnegol gynhwysfawr
– Staff sylwgar, cyfeillgar ac effeithlon a fydd yn ymroddedig i’ch gwasanaethu chi a’ch digwyddiad.

Beth bynnag fo’ch gofynion, edrychwn ymlaen at eu trafod gyda chi. Rydym yn edrych ymlaen at ddarparu pecyn pwrpasol i chi sy’n cyflwyno popeth rydych chi am i’ch cynhadledd ei gyflawni.