Frân Wen

Ynys Alys

Theatre

Ysgrifennwyd gan Gareth Evans-Jones

Cyfarwyddwyd gan Gethin Evans

Adolygiad

7 - 9 Ebrill
1:00yp, 7:30yh

Prisiau

Safonol £17.50, Consesiynau £12.50, Tocynnau athrawon - un tocyn am ddim i'r athro/athrawes am bob 10 tocyn

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Cymraeg
  • Gofod: Stiwdio

Theatr, cerddoriaeth bop a rap yn gwrthdaro yn y cynhyrchiad Cymraeg hwn sy’n dilyn merch ifanc wrth iddi fynd ati i chwilio am ei hannibyniaeth.

Mae’n bryd i Alys ddechrau byw ei bywyd gorau. Ond caiff ei chaethiwo mewn hen hunlle cyfarwydd, anghyfarwydd.

All hi goncro ei hofnau? All hi fod yr Alys y mae hi eisiau bod?

Mae Ynys Alys yn archwilio pwy ydyn ni mewn adegau o newid a’r hyn rydyn ni wir yn gobeithio dal gafael arno mewn byd newydd.