Lyngo Theatre

Tom Thumb

Theatre

Adolygiad

23 - 24 Chwe 2022
Amseroedd amrywiol

Prisiau

£9.50

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Oed: 3+
  • Gofod: Y Stiwdio

Dewch i ymuno â Tom bach ar yr antur enfawr yma!

Un noson, mae Tom yn clustfeinio ar Mam a Dad yn siarad – does dim byd ar ôl i’w fwyta, felly maen nhw’n mynd i’w adael e a’i chwe brawd yn y goedwig! Drwy dwyllo ei rieni a’r cawr, mae Tom yn dangos i bawb ei fod yn gryf er ei fod yn fach, wrth iddo amddiffyn ei frodyr, dod o hyd i’r trysor, a gwneud yn siŵr na fyddan nhw’n llwglyd byth eto.

Wedi’i pherfformio’n gyfan gwbl ar ben ac o dan fwrdd cegin, mae’r stori glasurol yma’n dod yn fyw mewn sioe chwareus a diddorol sy’n llawn hud Lyngo gydag adar troellog a phluog, tŷ sy’n hedfan a choedwig symudol.