The Sam Hickman Variety Hour 2

Adolygiad

11 Meh
8yh

Prisiau

Talwch Beth Allwch Chi

Gwybodaeth Bellach

  • Hyd: 90 munud gan gynnwys egwyl
  • Gofod: Stiwdio
Gwybodaeth Pwysig

Sylwch fod y sioe yn cynnwys iaith gref a hiwmor anghwrtais/amrwd.

Yn dod yn ôl i’r Sherman ar ôl perfformiad début a werthodd allan, mae Awr Amrywiaeth Sam Hickman yn ôl gyda hyd yn oed yn fwy o gags, gwesteion a glamor.

Yn serennu rhai o’r perfformwyr comedi, cerdd a drag gorau mae’r ddinas yn eu cynnig!

Talwch Beth Allwch Chi
£0
£5
£10
£20
___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.
Mae gwisgo mwgwd yn cael ei annog.
Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.