Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

The Marriage of Figaro

Ysgrifennwyd gan Wolfgang Amadeus Mozart

Cyfarwyddwyd gan Harry Fehr

Archive

Adolygiad

2 - 6 Ebr
7.00pm

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Cariad, Chwant, Unigrwydd

Mae Susanna yn datgelu i Figaro bod yr Iarll yn bwriadu ei hudo ar noson eu priodas. Mae Figaro yn gandryll ac yn cynllwynio i ddial.

Gwedd gyfoes ar opera gomig Mozart am gariad, chwant ac eiddigedd, gan gantorion Ysgol Opera David Seligman.

Arweinydd David Jones

Bydd uwchdeitlau ym mhob perfformiad.
____

2 tocyn am bris 1 ar gael i chwaraewyr Loteri. Mwy o wybodaeth yma.
___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.

Gwisgwch fwgwd trwy gydol eich ymweliad.
Rhaid i holl aelodau’r gynulleidfa ac ymwelwyr wisgo mwgwd (neu fygydau) trwy gydol eu hymweliad gan gynnwys yn ystod perfformiadau, oni bai eich bod wedi’ch eithrio (ag eithrio pan yn bwyta neu’n yfed yn yr awditoriwm). Nid oes disgwyl i gwsmeriaid y Bar Caffi wisgo mwgwd wrth eistedd wrth fwrdd. Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.