Shôn Dale-Jones: The Duke

Theatr

Adolygiad

12 a 14 Tach 2024
7.30yh

Prisiau

£16.50. Dan 25 Hanner Pris. Consesiynau £2 i ffwrdd.

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio
  • Iaith: Saesneg
  • Hyd: Tua 1 awr

Sioe unawdydd yw The Duke gan yr ysgrifennwr/perfformiwr arobryn sydd tu ôl i gymeriad hoffus Hugh Hughes.

Drwy archwilio caredigrwydd, haelioni a gwerth ein gweithredoedd, mae Shôn Dale-Jones yn codi arian at Gronfa Argyfwng Achub y Plant.

Yn ddigri, yn deimladwy ac yn chwareus, mae The Duke yn plethu tynged comedi-trasig o eiddo etifeddol teuluol – ffigwr porslen o’r Dug Wellington, penbleth sgriptiwr wrth iddo estyn ei urddas, a thrychineb sy’n datblygu wrth i filoedd o blant ffoi o’u cartrefi. Gan gyfuno ffantasi a realiti, mae’r sioe chwareus hon yn herio ein blaenoriaethau mewn byd yn llawn argyfwng.