Tales of The Brothers Grimm

Crëwyd yn y Sherman Christmas Family Theatre

Ysgrifennwyd gan Hannah McPake

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy

Hygyrch

  • Sat 3 Dec - 2pm Relaxed Performance
  • Sat 10 Dec - 2pm Audio Described
  • Sat 17 Dec - 2pm Captioned
  • Wed 28 Dec - 2pm Captioned
  • Wed 28 Dec - 2pm BSL interpreted

Adolygiad

26 Tach – 31 Rhag 2022
Ameroedd amrywiol

Prisiau

Safonol £16–£27, Consesiynau £2 bant, Dan 25 Hanner Pris, Ysgolion £8 (Tocynnau cynnar i ysgolion £7.50 os ydynt wedi eu harchebu a’u prynu erbyn 23 medi 2022)

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Prif Theatr

Ymunwch â'ch hoff gymeriadau mewn antur newydd sbon y Nadolig hwn

Caerdydd, 1913. Noswyl Nadolig. Mae mam Stevie yn Swffraget, yn ymladd dros yr hawl i bleidleisio. Ond yr unig beth mae Stevie ei eisiau, yw i fod fel pawb arall.

Yn y cyfamser, yn y Grimmdom, mae Cinderella, Sleeping Beauty a Rapunzel yn aros am eu cyfle i fyw’n hapus am byth bythoedd.

Ond pan fydd storm yn cludo Stevie i’r wlad hudol hon, mae pethau’n dechrau newid. Dyw’r straeon ddim fel yr oeddem yn ei ddisgwyl. A fydd popeth yn gorffen gyda thrychineb? Neu a all Stevie achub y Grimmdom a dod o hyd i’w stori ei hun?

Mae Hannah McPake yn ail-ddychmygu byd y Brodyr Grimm, wedi’i hysbrydoli gan straeon tylwyth teg enwog. Mae’r sioe Nadolig newydd ysblennydd hon yn llawn caneuon a chwerthin, ac yn cael ei pherfformio gan gast eithriadol o actor-gerddorion.

Mae Tales of the Brothers Grimm yn sicr o fod yn wledd theatrig hudolus i bawb dros 7 oed.

 

Mae pris popeth fel petai ar gynnydd ar hyn o bryd, ac rydyn ni eisiau sicrhau bod cost tocynnau o fewn cyrraedd cymaint o bobl â phosib:

  • Gall bawb Dan 25 weld Tales of the Brothers Grimm am hanner pris.
  • Gall 2 Oedolyn a 2 Blentyn weld Tales of the Brothers Grimm o lai na £50 (yn amodol ar argaeledd).
  • Gyda’n Rhagddangosiadau Talwch Beth Allwch Chi ar gyfer y sioe yma, gallwch dalu’r swm sy’n gweithio i chi.
  • Rhannwch gost eich tocynnau ar gyfer y sioe yn ddau daliad hafal, gydag un taliad wrth archebu a’r llall wythnos cyn y perfformiad.

Ffoniwch 029 2064 6900 i ddysgu mwy (ar gael i archebion o £20 neu fwy).

 

Tîm Creadigol

Gan Hannah McPake
Cyfarwyddwr Joe Murphy
Cyfansoddwr Lucy Rivers
Cyfarwyddwr Cerdd Barnaby Southgate
Cynllunydd Hayley Grindle
Cynllunydd Goleuo Andy Pike
Cynllunydd Sain Ian Barnard

Cast