Theatr y Sherman a Theatr Iolo

Peter Pan

Crëwyd yn y Sherman Nadolig Sherman yn 50 Teulu Theatr

Ysgrifennwyd gan J. M. Barrie

Cyfarwyddwyd gan Lee Lyford

Archive

Adolygiad

27 Tach 2023 - 6 Ion 2024
Amseroedd amrywiol

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr
  • Oedran: 7+
  • Iaith: Saesneg
  • Hyd: Tua 2 awr 20 munud yn cynnwys egwyl
Gwybodaeth Pwysig

Mae’r sioe yn cynnwys synau uchel, niwl a goleuadau sy’n fflachio. Am fwy o fanylion ar y themâu dan sylw yn Peter Pan, cliciwch yma.

Fersiwn newydd gan Catherine Dyson

Gwefreiddiol. Twymgalon. Doniol.

Dewch ar antur gyda Wendy a hedfanwch i fyd rhyfeddol Peter Pan y Nadolig hwn.

Pan mae Wendy yn cwrdd â Peter Pan, mae hi’n dianc i fyd hudolus Neverland – byd â thylwyth teg, môr-forynion, a môr-leidr sydd â chrocodeil ar ei ôl.

Mae’n wlad lle rydych yn rhydd i chwarae, i gael anturiaethau, i hedfan ac i ganu. Ond mae hi hefyd yn darganfod grŵp newydd o blant sydd angen gofal – criw o fechgyn coll sy’n chwilio am fam.

Rhaid i Wendy benderfynu naill ai aros yn Neverland neu ddychwelyd adref i fywyd go iawn.

Yn seiliedig ar stori dragwyddol J.M. Barrie, mae drama hwyliog, doniol a theimladwy Catherine Dyson â chaneuon wedi’i gyfansoddi gan Gwyneth Herbert yn dilyn y stori trwy lygaid Wendy. Bydd yn cael ei pherfformio gan gast eithriadol o actor-gerddorion, gan gynnwys wynebau sy’n gyfarwydd i gynulleidfaoedd y Sherman. Mae’r addasiad newydd hon o glasur hoffus yn dathlu pŵer ein dychymyg i’n helpu i lywio anturiaethau bywyd. Mae’n meddwl am beth yw ystyr tyfu’n hŷn, a sut gallwn ni gyd dderbyn byw bywyd yn ein ffordd ein hun.

Mae Nadolig yn y Sherman bob amser yn cynnig adloniant eithriadol i’r teulu sydd ychydig yn wahanol. Wedi’i chreu yn arbennig ar gyfer oedrannau 7+, a gyda Lee Lyford fel cyfarwyddwr (The Wind in the Willows, Theatr y Sherman; A Christmas Carol, Bristol Old Vic), ni fydd Peter Pan yn eithriad.

Bydd y cyd-gynhyrchiad rhyfeddol yma gyda Theatr Iolo yn cynnwys golygfeydd hedfan gwefreiddiol wedi’u cynllunio gan NoFit State. Y Nadolig hwn, does dim terfyn ar le ewch chi yn eich dychymyg.

Mwy o wybodaeth am ein fersiwn newydd o Peter Pan
Mae ein cynhyrchiad yn cynnig plant oed 7+ a’u teuluoedd profiad hynod o hwyl a chyfoethog. Mae’r ddrama, yn gyffredin â stori wreiddiol J.M.Barrie, yn cyffwrdd yn ofalus ac yn sensitif ag ystod o faterion y mae llawer o blant yn eu hwynebu yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae’r themâu yn cynnwys ysgariad, marwolaeth a cholled. Os oes yna unrhyw un o’r themâu a’r achosion yn Peter Pan wedi effeithio ar eich plentyn, dyma restr o elusennau y gallwch fynd ar eu gofyn i gael rhagor o wybodaeth a chefnogaeth.

Dehongliad BSL gan Cathryn McShane
Sain Disgrifiad gan Michelle Perez
Cliciwch yma i wrando ar y Daflen Sain

Pecyn Gweithgareddau
Rydym wedi creu pecyn gweithgareddau i gael pobl ifanc i ymgysylltu â’r cynhyrchiad, y cymeriadau, a’r themâu.

Mae pris popeth fel petai ar gynnydd ar hyn o bryd, ac rydyn ni eisiau sicrhau bod cost tocynnau o fewn cyrraedd cymaint o bobl â phosib:

  • Gall bawb Dan 25 weld Peter Pan am hanner pris.
  • Gall 2 Oedolyn a 2 Blentyn weld Peter Pan o lai na £50 wrth brynu 2 tocyn Band D am £16 yr un a 2 tocyn Band D am hanner pris i blant ac O Dan 25 am £8 yr un (yn amodol ar argaeledd).
  • Rhannwch gost eich tocynnau ar gyfer y sioe yn ddau daliad hafal, gydag un taliad wrth archebu a’r llall wythnos cyn y perfformiad.
    Ffoniwch 029 2064 6900 i ddysgu mwy (ar gael i archebion o £20 neu fwy).

“Peter Pan” is presented by arrangement with Great Ormond Street Hospital Children’s Charity and Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. www.concordtheatricals.co.uk

Diolch i gefnogaeth gan the Garrick Charitable Trust rydym wedi cynnig lleoliad cynllunydd goleuo lefel mynediad ar y cynhyrchiad hwn i berson ifanc sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn theatr dechnegol.

★★★★ – The Stage