OUT-RAGE-US!

Archive

Adolygiad

24 Chwe
8.00yh

Ymunwch â ni yn ystod Mis Hanes LHDT+ i ddathlu straeon, lleisiau a pherfformiadau LHDT+.

Bydd OUT-RAGE-US! yn noson ddifyr o chwe drama ddisglair fer gan gasgliad o awduron a pherfformwyr LHDT+ cyffrous.

Beth mae Mis Hanes LHDT+ yn ei olygu i ni? Heddiw yw hanes yfory. Dysgwn o’r gorffennol i wneud y presennol yn le llawer mwy cynhwysol.

Cydweithrediad rhwng Pride Cymru, Glitter Cymru, National Theatre Wales a Theatr y Sherman.

___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.

Gwisgwch fwgwd trwy gydol eich ymweliad.
Rhaid i holl aelodau’r gynulleidfa ac ymwelwyr wisgo mwgwd (neu fygydau) trwy gydol eu hymweliad gan gynnwys yn ystod perfformiadau, oni bai eich bod wedi’ch eithrio (ag eithrio pan yn bwyta neu’n yfed yn yr awditoriwm). Nid oes disgwyl i gwsmeriaid y Bar Caffi wisgo mwgwd wrth eistedd wrth fwrdd. Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.