Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Law yn Llaw

Theatre

Adolygiad

26 Ebrill 2022
7:30yh

Prisiau

Safonol £16 - £23, Consesiynau £2 i ffwrdd, Dan 25 Hanner Pris

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Y Brif Theatr

Tair dawns i’n hailgysylltu â’n theatrau a’n Gilydd

Ludo gan Caroline Finn.

Dawns ddoniol a thywyll ag egni uchel am bwysigrwydd chwarae. Fel oedolion, anaml y byddwn yn gwneud amser i chwarae, mae Ludo yn eich gwahodd i ailddarganfod llawenydd plentyndod a gwefr chwarae gemau. Newidiwch eich swydd arferol am y bocs gwisgoedd a dianc i fyd llawn meysydd chwarae rhyfeddol a dychymyg gwyllt, di-ben-draw.

Codi gan Anthony Matsena

Mae Codi yn codi o’r lludw i’n hysbrydoli ni yn 2022 gyda stori bwerus, llawn egni, am gryfder cymunedau’n dod ynghyd i fynd i’r afael â chaledi bywyd yn ystod cyfnodau heriol. Wedi’i adeiladu ar sylfeini straeon glofaol Cymru a adroddir drwy ddawns, cân, barddoniaeth a theatr, mae’r gynulleidfa wedi’i lapio mewn blanced o dywyllwch cyn cael ei harwain tuag at oleuni o obaith a dathlu.

Wild Thoughts gan Andrea Costanzo Martini

Dylech ddisgwyl dawns ddi-ofn a thrawiadol, yn llawn o hiwmor chwareus sy’n galw ein cyrff yn ôl i symud ac i fwynhau. Yn gweithio yn y DU am y tro cyntaf, bydd Martini yn ein hailgyflwyno i’n llwyfannau yr ydym wedi gweld eu heisiau’n fawr, gan gynnig y theatr fel lle i ymgasglu, mynegi ein hunain a dathlu Ein Gilydd, Law yn Llaw.