Odyssey ’84

Crëwyd yn y Sherman Theatr

Ysgrifennwyd gan Tim Price

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy

Hygyrch

  • Thu 17 Oct - 7:30pm BSL interpreted
  • Thu 24 Oct - 7:30pm BSL interpreted
  • Thu 17 Oct - 7:30pm Captioned
  • Thu 24 Oct - 7:30pm Captioned
  • Sat 26 Oct - 2pm Captioned
  • Mon 21 Oct - 6:30pm Relaxed Performance
  • Tue 22 Oct - 7:30pm Audio Described

Adolygiad

11 - 26 Hyd 2024
Amrywiaeth

Prisiau

£16 - £29. O Dan 25 Hanner Pris. Gostyngiadau £2 i ffwrdd

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Gofod: Y Brif Theatr
Gwybodaeth Pwysig

Mae sioe hon yn cynnwys darluniau o drais ac iaith gref.

Mae’r personol a’r gwleidyddol yn gwrthdaro yn narlun hyfryd a chalonogol Tim Price o Streic y Glowyr ym 1984, wedi’i ysbrydoli gan Homer a’i ddarn Odyssey.

“Felly. Dyn o droeon mawr. Adrodda i ni dy stori. O’r dechrau.”

Wrth i’r streic gychwyn mae’r glöwr John O’Donnell yn cael ei wthio at frwydr o oroesi, sy’n ei dywys ymhell o De Cymru. Yn y cyfamser, nôl adref, mae ei wraig Penny yn mynd ar ei thaith epig bersonol ei hun wrth iddi ymdrechu i gefnogi ei chymuned. Pan gânt eu haduno o’r diwedd, fe ddown i ddeall bod eu siwrneiau gwbl wahanol wedi trawsnewid eu bywydau am byth.

Wedi’i gosod yn erbyn cefndir un o gyfnodau mwyaf cythryblus ein hanes diweddar, mae Odyssey ’84 yn addo profiad gwefreiddiol yn y theatr. Mae’r ddrama newydd fawreddog hon yn sôn am ein delfrydau, a’r anturiaethau y cawn yn eu sgìl.

Bydd y perfformiadau o 11 – 14 Hydref yn Talwch Beth Fynnwch. Byddant yn mynd ar werth yng nghanol 2024.

Dehongliad BSL gan Tony Evans (17 Hyd 7.30yh and 24 Hyd 7.30yh).