Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

New ’22: Really Bad

Theatre

Ysgrifennwyd gan Louise Orwin

Cyfarwyddwyd gan Louise Orwin

Adolygiad

27 Mai - 2 Meh
2.30yp a 7.45yh

Prisiau

£10, Gostyngiadau £8, Dan 25 hanner pris

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Gofod: Y Brif Theatr
Gwybodaeth pwysig

Sylwch fod Really Bad yn cynnwys iaith gref iawn, gwaed / golygfeydd o waed, cyfeiriad at drais, mwg neu effeithiau niwl a goleuadau strôb.

Drwy gydol yr haf, y cyfan roeddent yn ei ddweud oedd mai hwn oedd y poethaf a gofnodwyd erioed, a hynny drosodd a throsodd, fel pe bai hynny’n brif bennawd.

Dywedir wrthym pa mor ddigynsail ac annirnadwy yw hynny, sut y maent yn ymchwilio i pam y gallai hyn fod wedi digwydd. A thrwy’r amser rydyn ni’n teimlo dyhead yn tyfu y tu mewn i ni…. A ninnau’n meddwl tybed ai dyma’r teimlad rydyn ni wedi bod yn chwilio amdano drwy gydol ein bywydau.

Louise Orwin yn cyflwyno breuddwyd twymyn o sut beth yw dod i oed yn yr apocalyps. Pa mor ddrwg allai fod mewn gwirionedd?
___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.
Mae gwisgo mwgwd yn cael ei annog.
Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.