Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Theatr y Sherman

NEW ’22: Jungle Green

Crëwyd yn y Sherman Theatre

Ysgrifennwyd gan Jacob Hodgkinson

Cyfarwyddwyd gan Matthew Holmquist

Adolygiad

27 Mai - 2 Meh
2.30yp & 7.45yh

Prisiau

£10, Gostyngiadau £8, Dan 25 hanner pris

Gwybodaeth Bellach

  • Iaith: Saesneg
  • Gofod: Y Brif Theatr
Gwybodaeth pwysig

Sylwch fod Jungle Green yn cynnwys iaith gref iawn, golygfeydd treisgar, iaith hiliol a sarhaus, cyfeiriadau at hiliaeth ac estrongasedd a chyfeiriadau at gam-drin sylweddau/dibyniaeth.

Mae man wedi’i breimio’n ddu yn barod i’w lenwi, o dan bont yn Nottingham.

Nid yw Fizzla wedi gallu creu unrhyw beth ers iddo ddigwydd. Gyda masg anadlu am ei gwddf, a chaniau paent chwistrell o amrywiol liwiau, mae’r criw wedi dychwelyd am un cyrch olaf cyn iddo fynd.

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.
Mae gwisgo mwgwd yn cael ei annog.
Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.