Matt Forde

Comedy
Archive

Adolygiad

14 Ebrill 2022
8.00yh

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio

Matt Forde: Clowns to the Left of Me, Jokers to the Right

Mae ffyliaid ym mhobman, ac mae eu hanner nhw’n rhedeg y wlad. Ac mae’r hanner arall yn ceisio gwneud.

Mae Matt Forde (Spitting Image, Have I Got News For You, The Last Leg, The Royal Variety Performance) yn mynd am y dde, y chwith, a’r canol. Ac yn taflu cwpwl o leisiau od i’r gymysgedd hefyd.

___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.

Gwisgwch fwgwd trwy gydol eich ymweliad.
Rhaid i holl aelodau’r gynulleidfa ac ymwelwyr wisgo mwgwd (neu fygydau) trwy gydol eu hymweliad gan gynnwys yn ystod perfformiadau, oni bai eich bod wedi’ch eithrio (ag eithrio pan yn bwyta neu’n yfed yn yr awditoriwm). Nid oes disgwyl i gwsmeriaid y Bar Caffi wisgo mwgwd wrth eistedd wrth fwrdd. Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.