Horrible Histories: Terrible Tudors

Theatre
Archive

Adolygiad

13 - 14 Ebrill 2022
Amseroedd amrywiol

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Prif Theatr
  • Iaith: Saesneg
  • Hyd: Tua 60 munud heb egwyl

Rydyn ni i gyd eisiau cwrdd â phobl o hanes. Y broblem yw fod pawb wedi marw! Felly mae’n bryd paratoi am y Tuduriaid Trafferthus yn fyw ar y llwyfan!

O’r Harris hyll i ddiwedd Elisabeth erchyll, dewch i wrando ar y chwedlau (a’r celwyddau!) am y Tuduriaid arteithiol. Dewch i ddarganfod tynged gwragedd di-ben(draw!) Harri, a’i frwydr gyda’r Pab. Cewch gwrdd â Mari Waedlyd a gweld Ed yn cwympo’n farw yn ei wely. Goroeswch Armada Sbaen wrth iddyn nhw ddechrau eu hymosodiad!

Dyma hanes yn cynnwys y darnau cas!

___

Sylwch nad yw’n ofynnol bellach i aelodau’r gynulleidfa ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad.

Gwisgwch fwgwd trwy gydol eich ymweliad.
Rhaid i holl aelodau’r gynulleidfa ac ymwelwyr wisgo mwgwd (neu fygydau) trwy gydol eu hymweliad gan gynnwys yn ystod perfformiadau, oni bai eich bod wedi’ch eithrio (ag eithrio pan yn bwyta neu’n yfed yn yr awditoriwm). Nid oes disgwyl i gwsmeriaid y Bar Caffi wisgo mwgwd wrth eistedd wrth fwrdd. Darganfyddwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd i gadw ein cynulleidfaoedd a’n staff yn ddiogel.