Neon Candle, Ceriann Williams and Sherman Theatre

Dance to the Bone

Theatre

Ysgrifennwyd gan Eleanor Yates ac Oliver Hoare

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy a Matthew Holmquist

Hygyrch

  • Thu 31 Mar - 7:30pm Captioned
  • Sat 2 Apr - 2:30pm Audio Described
  • Sat 2 Apr - 2:30pm BSL interpreted

Adolygiad

25 Mawrth - 2 Ebrill 2022
Amseroedd amrywiol

Prisiau

Safonol £20, Rhagddangosiadau £18, Consesiynau £2 bant, Dan 25 Hanner Pris, Tocynnau cynnar £16 (Archebwch erbyn 24 Chwefror)

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio

Beth am fynd i ddawnsio?

“Rwy’n teimlo golau’r haul ar fy mreichiau wrth iddyn nhw chwifio uwch fy mhen, blew yn straenio, statig, yr awyr o gwmpas yn drydanol. Rhaid i fi ddechrau symud. Mae’n anwirfoddol, mae’n herciog, mae’n boenus. Nid dawnsio yw hyn. Mae fel petawn i’n wenyn i gyd, neu’n fflamau i gyd, fy nhraed ar dân, fy mhen wedi’i daflu’n ôl.”

Strasbourg, 1518. Mae twymyn dirgel, sydd weithiau’n farwol, ac sy’n gorfodi’r rhai sydd wedi’u heintio i ddawnsio, yn gwneud ei ffordd drwy strydoedd y ddinas. 500 mlynedd yn ddiweddarach yn ne Cymru, mae’r dwymyn yn dychwelyd. Mae Joanne Bevan, sef gweithwraig unig a rhwystredig mewn canolfan alwadau, yn teimlo ei bod wedi’i datgysylltu oddi wrth ei theulu, ei chymuned a’i chorff ei hunan.

Un diwrnod mae Sant Vitus, sef nawddsant dawnsio, yn ymweld â hi ac yn ei gwahodd i ddawnsio i gael gwared ar ei phroblemau. Ond beth fydd yn digwydd os yw hi wedi anghofio sut i ddawnsio? Beth fydd yn digwydd os na fydd hi’n gallu stopio? Beth fydd yn digwydd os bydd y dwymyn yn lledaenu?

Mae Dance to the Bone yn adrodd hanes Joanne drwy gymysgedd hyfryd a hudolus o ysgrifennu newydd, dawns a cherddoriaeth fyw, gan greu noson ragorol yn y theatr. Ymunwch â ni ar gyfer y daith orfoleddus yma o’r ddinas i’r goedwig.

Beth am fynd i ddawnsio? Mae wedi bod yn rhy hir.