A Hero of the People

Crëwyd yn y Sherman Theatre

Ysgrifennwyd gan Brad Birch

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy

Hygyrch

  • Tue 24 May - 7:30pm Captioned
  • Thu 26 May - 2pm Audio Described
  • Sat 28 May - 2pm BSL interpreted

Adolygiad

13 - 28 Mai 2022
Amseroedd amrywiol

Prisiau

Safonol £20, Rhagddangosiadau £18, Consesiynau £2 i ffwrdd, Hanner pris i bobl o dan 25, Tocynnau cynnar £16 (Archebwch erbyn 14 Ebrill)

Gwybodaeth Bellach

  • Gofod: Stiwdio

Ailddehongliad o An Enemy of the People gan Henrik Ibsen

Arwr neu elyn? Pwy all ddweud y gwahaniaeth?

Fe fydd popeth yn iawn, ac yn well na iawn – a dweud y gwir, mae popeth yn bosib dim ond i bawb ddangos ychydig o ffydd.

Dyna beth mae Aelod Seneddol y dref, Mick, yn ei feddwl. Mae’n ffyddiog, yn hwyliog o hyderus am ei gynllun ar gyfer y dref. Fe ddylai’r rhai sy’n darogan gwae roi taw arni. Ond mae yna broblem. Mae ei chwaer, Dr Rhiannon Powell, wedi darganfod bod y prosiect yn llygru cyflenwad dŵr y dref. Fe werthodd Mick stori i’r dref am ddyfodol posib, ond beth fydd yn digwydd pan fydd realiti’n bygwth chwalu’r stori honno’n ddarnau?

Beth fydd y gost iddo fe’i hunan, ei deulu a’i dref? Ydy e’n rhy ddwfn yn ei chanol hi?

Mae ailddehongliad beiddgar newydd Brad Birch o An Enemy of the People gan Ibsen yn gosod y personol yn erbyn y gwleidyddol a’r ffeithiau yn erbyn emosiwn. Mae A Hero of the People yn ddrama gyfoes afaelgar ar gyfer 2022.