Cynllun Buddiolwyr

Dewch yn rhan hanfodol o ddyfodol Theatr y Sherman drwy ddod yn gymwynaswr.

Ewch â’ch cefnogaeth ar gyfer Theatr y Sherman i’r lefel nesaf

Mae Buddiolwyr Theatr y Sherman yn chwarae rhan flaenllaw yn ein llwyddiant yn y dyfodol. Os hoffech chi gael y boddhad o wybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth i Theatr y Sherman ar gyfer cynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc, ymunwch â’n cynllun Buddiolwyr.

I gydnabod y lefel uwch yma o gefnogaeth, mae Buddiolwyr yn cael dod yn agosach at ein gwaith ar lwyfan a thu ôl i’r llen. Mae Buddiolwyr yn rhoi £600 y flwyddyn (neu 12 taliad misol o £50), ac yn cael:

  • Gwahoddiadau i nosweithiau i’r wasg ar gyfer cynyrchiadau Crëwyd yn y Sherman, a derbyniadau ar ôl sioeau
  • Argraffiad o lun o gynhyrchiad Gwnaed yn y Sherman o’u dewis
  • Fideo neu bodlediad arbennig o du ôl i’r llen ar gyfer pob cynhyrchiad Sherman
  • E-fwletin newyddion tu ôl i’r llen bob tymor (dair gwaith y flwyddyn)
  • Copi o’n hadolygiad blynyddol
  • Cydnabyddiaeth o’u cefnogaeth yn y cyntedd, yn yr adolygiad blynyddol ac ar wefan Theatr y Sherman

Os hoffech drafod dod yn Gymwynaswr neu gael gwybod mwy, cysylltwch ag Emma Tropman, Pennaeth Codi Arian a Datblygu ar 029 2064 6976 neu emma.tropman@shermantheatre.co.uk

___

Mae cynlluniau aelodaeth y Sherman yn cynnwys gwerth buddion sy’n manylu ar gost wirioneddol aelodaeth i’r elusen. Gellir prynu’r buddion hyn ar wahân am y pris yma. Bydd unrhyw symiau a roddir yn ychwanegol at y gwerth buddion hwn yn cael ei roi fel rhodd ac yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth. Ni ellir ad-dalu unrhyw rodd. Aelodaeth Sherman+ – Rhodd £195/Tâl Aelodaeth £45. Cynllun Cymwynaswr – Rhodd £390/ Tâl Aelodaeth £210. I drafod prynu budd-daliadau ar wahân cysylltwch ag Emma Tropman ar 029 2064 6976.