Cynllun Buddiolwyr

Cefnogwch Theatr y Sherman ar sail uwch.
Fel Buddiolwr Sherman byddwch yn chwarae rhan flaenllaw yn llwyddiant ein dyfodol, gan gefnogi ein gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd, artistiaid, cymunedau a phobl ifanc.

Mae aelodaeth Cynllun Buddiolwyr yn £600 am 12 mis. 

Fel diolch am eich cefnogaeth byddwch yn derbyn:

  • Tocynnau am ddim i chi ac un gwestai i dri chynhyrchiad Crëwyd yn y Sherman y flwyddyn, gyda’r opsiwn i fynychu naill ai noson gwadd penodol a derbyniad diodydd neu ddyddiad arall o’ch dewis.
  • Gwahoddiad i’n digwyddiad blynyddol i gefnogwyr a gynhelir gan ein Cyfarwyddwr Artistig ac aelodau o dîm y Sherman.
  • Bwletinau a diweddariadau e-bost rheolaidd.
  • Gwasanaeth archebu tocynnau ymroddedig drwy linell uniongyrchol i’n hadran Codi Arian.
  • Cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth ar wefan Theatr y Sherman.

Digwyddiadau ar y gweill i gefnogwyr y Cynllun Buddiolwyr: 

Nos Fercher 22 Mai 2024, 6yh – Noson Gwadd y Cynhyrchiad – The Women of Llanrumney gan Azuka Oforka

Nos Fawrth 15 Hydref 2024, 6yh – Noson Gwadd y Cynhyrchiad – Odyssey ’84 gan Tim Price


Rydym hefyd yn gallu cynnig taith Tu ôl i’r Llen i aelodau newydd ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024, 10-11yb
  • Dydd Sadwrn 7 Medi 2024, 10-11yb
  • Dydd Gwener 8 Tachwedd 2024, 10-11yb

Mae’r Cynllun Buddiolwyr yn cynnwys gwerth y buddion sy’n cynrychioli cost yr aelodaeth i’r elusen. Gellir prynu’r buddion hyn ar wahân am y pris yma. Mae unrhyw arian a roddir yn ychwanegol i’r gwerth hwn yn cael eu rhoi fel rhodd ac yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth. Cynllun Buddiolwyr – Rhodd £386 / Buddion £214 .
I drafod prynu’r buddion ar wahân cysylltwch ag Emma Tropman, Pennaeth Codi Arian a Datblygu, ar 02920 646976.


Aelodaeth Rhodd
Mae ein holl aelodaeth flynyddol ar gael i’w prynu fel Aelodaeth Rhodd. Dewiswch yr opsiwn ‘Anfon fel Rhodd’ wrth brynu’r aelodaeth.

I gael gwybod mwy am unrhyw un o’n cynlluniau aelodaeth cysylltwch â’n hadran Codi Arian ar emma.tropman@shermantheatre.co.uk neu 02920 646976.