Sherman Sherbets

Sesiynau creadigol wythnosol i bobl ifanc o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 3.

Rhannwch
Sesiynau creadigol wythnosol yw Sherman Sherbets ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 3. Mae'n gyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, i gael hwyl ac i wneud ffrindiau newydd.

“Diolch yn fawr am popeth mae nhw wedi cael o Sherbets, mae wedi bod yn hyfryd eu gweld yn cael hwyl yn y Sherman a gwylio eu hyder yn tyfu.” Rhiant Sherbets

Tymor y Gwanwyn 2024

  • Grŵp 1 – Sherman Sherbets Dosbarth derbyn a Blwyddyn 1 (oed 4-6) – Dydd Sadwrn, 10.00yb – 11.00yb.
  • Grŵp 2 – Sherman Sherbets Blwyddyn 2 a 3 (oed 6 – 8) – Dydd Sadwrn, 11yb – 12.30yp

Sut i archebu lle
Am fwy o wybodaeth neu i ymuno rhestr aros, e-bostiwch Gynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol, Ffion Denman ar ffion.denman@shermantheatre.co.uk neu trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900, neu drwy e-bostio box.office@shermantheatre.co.uk.