Sherman Sherbets

Sesiynau creadigol wythnosol i bobl ifanc o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 3.

Rhannwch
Sesiynau creadigol wythnosol yw Sherman Sherbets ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 3. Mae'n gyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, i gael hwyl ac i wneud ffrindiau newydd.

Hydref 2021
Mae tymor yr Hydref wedi dechrau, ond nid yw hi’n rhy hwyr i’ch plentyn ymuno â ni.
Sherman Sherbets – Dosbarth derbyn a Blwyddyn 1, Dydd Sadwrn, 10.00yb – 11.00yb
Sherman Sherbets – Blwyddyn 2 a 3, Dydd Sadwrn, 11yb – 12.30yp

Sut i archebu lle
Gallwch archebu lle nawr ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen ar y dudalen hon, trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900, neu drwy e-bostio box.office@shermantheatre.co.uk