Sherman Sherbets

Sesiynau creadigol wythnosol i bobl ifanc o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 3.

Rhannwch
Sesiynau creadigol wythnosol yw Sherman Sherbets ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 3. Mae'n gyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, i gael hwyl ac i wneud ffrindiau newydd.

“Diolch yn fawr am bopeth maen nhw wedi’i gael gan Sherbets, mae wedi bod yn hyfryd eu gweld yn cael hwyl yn y Sherman a gwylio eu hyder yn cynyddu.” Rhiant Sherbets

Haf 2022
Archebwch nawr i ymuno â ni ar gyfer tymor y haf, sy’n dechrau Dydd Sadwrn 7 Mai.
Sherman Sherbets Dosbarth derbyn a Blwyddyn 1 (4 – 6 oed) – Dydd Sadwrn, 10.00yb – 11.00yb
Sherman Sherbets Blwyddyn 2 a 3 (6 – 8 oed) – Dydd Sadwrn, 11yb – 12.30yp

Sut i archebu lle
Gallwch archebu lle nawr trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900, neu drwy e-bostio box.office@shermantheatre.co.uk