Sherman Sherbets

Sesiynau creadigol wythnosol i bobl ifanc o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 3.

Rhannwch
Sesiynau creadigol wythnosol yw Sherman Sherbets ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 3. Mae'n gyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, i gael hwyl ac i wneud ffrindiau newydd.

“Diolch yn fawr am popeth mae nhw wedi cael o Sherbets, mae wedi bod yn hyfryd eu gweld yn cael hwyl yn y Sherman a gwylio eu hyder yn tyfu.” Rhiant Sherbets

Tymor yr Haf 2024

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch Gynorthwyydd Ymgysylltu Creadigol, Ffion Denman ar ffion.denman@shermantheatre.co.uk neu trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900, neu drwy e-bostio box.office@shermantheatre.co.uk.